top of page

om os

VASS Forhandlerforening repræsenterer de danske autoriserede forhandlere og servicepartnere af mærkerne Volkswagen, Audi, Seat og Skoda. 

Foreningen varetager medlemmernes interesser i deres egenskab af autoriserede forhandlere og servicepartnere. Afgørende elementer i vores arbejde er at sætte fokus på og skabe optimale rammevilkår og tilbyde medlemmerne services og tjenesteydelser, der kan medvirke til at sænke omkostningsniveauet. 

Forhandlerforeningen forhandler emner af generel interesse for alle medlemmer, med relevante samhandelspartnere og interessenter. 

Forretningsmøde

FAQ

 • Deltager forhandlerforeningen i prissætning eller udgør foreningen på anden vis en influent i markedet?
  Nej! VASS Forhandlerforening arbejder alene med overordnede rammevilkår for forhandlere og servicepartnere. Forhandlerforeningens arbejde vedrører således IKKE forretningsspecifikke initiativer, prissætning eller på anden vis involvering i markeds- og prisdannelsen. Forhandlerforeningen har derimod en stram Governance-struktur der sikrer, at Foreningen ikke påvirker den frie konkurrence i markedet.
 • Hvem kan være medlem i foreningen?
  Alle autoriserede forhandlere og servicepartnere af mærkerne Volkswagen, Audi, Seat og Skoda kan melde sig ind i foreningen.
 • Hvad koster et medlemsskab?
  Kontingentet fastsættes af medlemmerne på den årlige generalforsamling
 • Hvem udgør foreningens ledelse?
  Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 4 repræsentanter fra hvert mærkes forhandlerforening. Bestyrelsen ledes af en formand.
bottom of page